top of page
Minsk.png

Bakgrund

Det här spelet handlar om flykt inom Europa. Efter presidentvalet i augusti 2020 har det blivit allt svårare att leva i Belarus och tusentals belarusier lämnar landet varje månad, främst till grannländerna Polen och till Litauen. Orsaken är Alexander Lukasjenkos regim. Belarus upplevde under 2010-talet en tid av lugn och relativ känsla av frihet, där en stor IT-sektor, med en lukrativ och internationellt framgångsrikt spelindustri kunde växa fram främst nära huvudstaden Minsk. Alexander Lukasjenkos regim lät denna industri växa fritt utan större statlig inblandning, men då Svetlana Tichanovskaja (en känd bloggares och en egentlig presidentkandidats fru) tilläts utmana Lukasjenko i presidentvalet i augusti 2020 förändrades allt.

 

Tichanovskaja var otroligt framgångsrik och folket omkring henne gjorde allt som gick för att bevisa och motverka det omfattande valfusk som den sittande presidenten brukade säkra sin makt genom. Folk röstade på Tichanovskaja och kunde inte godkänna det officiella resultatet som påstod att Lukasjenko igen skulle ha fått 80% av folkets röster. Det blev karnevalaktiga men fredliga demonstrationer som polisen brutalt slog ner, trots att de var massiva och pågick i flera månader.

SvetlanaTichanovskaja.png

Svetlana Tichanovskaja

Svetlana Tichanovskaja tvingades lämna landet, men mottogs inom EU som den egenliga statschefen i Belarus. Alla oberoende medier stängdes ner av staten, IT-bolagen började flytta sin verksamhet till Polen och Litauen och snart stängs också alla medborgarorganisationer som kvinno-organisationer och kulturföreningar. All icke-statlig verksamhet tystas ner och tusentals medborgare fängslas och döms till långa fängelsestraff för att ha deltagit i demonstrationer eller ens visat sin åsikt på sociala medier.

 

När Ryssland anföll Ukraina i februari 2022, delvis genom Belarus förändrades klimatet ytterligare till det sämre. Det blir en massflykt för företag vars penningtrafik blir omöjlig på grund av olika sanktioner. Högt utbildade och studenter flyr också.

Karta.png

Familjen Gorkij

Till familjen Gorkij hör Roman som är 42 år, frun Anna som är 41, hennes barn Simon, som är 15 år och parets gemensamma pojke Anton, som är 7 år. Roman har en högskoleutbildning i statsvetenskap och har tidigare varit aktiv i den demokratirörelse som växte fram i Belarus efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. Han var aktiv i ungdomspolitiken men blev fängslad av Lukasjenkos regim redan 2004. Han lyckades undkomma ett längre fängelsestraff men hans vänner straffades med flera år i fängelse.

 

Frun Anna har varit aktiv inom teatervärlden och jobbar för tillfället i medborgarorganisationen Art Corporation som jobbar med olika projekt inom teater och film. Hon har en juristutbildning. Barnen har gått i privat, polsk skola för att undkomma den statliga indoktrineringen. Familjen bor i en välbärgad stadsdel där den högre medelklassens liberalt tänkande belarusier bor. Roman har haft en internationell karriär inom FN och jobbat en del i olika medieuppgifter, men sedan 2015 jobbar han inom den växande IT-sektorn i Minsk.År 2020 jobbar han för ett internationellt bolag som säljer mjukvara. Bolaget har över 300 anställda i Minsk, men huvudkontoret ligger i Israel. Bolaget har också kontor i både Warshawa och Prag. Frun Anna jobbar på Art Corporation men är på kvällarna ofta upptagen med hobbyteater.

Pandemin och det stundande presidentvalet vänder upp och ner på tillvaron för familjen. Familjen har breda nätverk och under våren 2020 sprids det snabbt information om det akuta läget på huvudstadens sjukhus. Corona-patienterna väller in, trots att statsledningen påstår att sjukdomen inte orsakar några som helst problem. Några nedstängningar eller myndighetsåtgärder för att stoppa viruset har inte vidtagits och sjukhusen har brist på skyddsutrustning och syrgas. Presidenten låter förstå att man kan bekämpa viruset med vodka. Lokala grupper av aktiva medborgare börjar då formas bland den högutbildade medelklassen i storstäderna.De får sin information från internationell press och vet hur coronapandemin bekämpas på övriga håll i Europa. Medborgarna organiserar själv hjälp till stadens sjukhus och när Minsk dessutom drabbas av problem med vattendistributionen organiserar lokala grupper vatten åt behövande. En känsla av att medborgarna kansköta samhälleliga situationer själva utan inblandning av staten, börjar spridas. Samtidigt skall det ordnas presidentval i landet. Tidigare helt politiskt ointresserade medborgare får plötsligt idén att förändring kanske kunde vara möjlig. Demokratirörelsen vädrar morgonluft och alla enas för att få slut på diktaturen.

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt eller Charlotte Estman-Wennström

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av
Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page