top of page

Kursutvärdering 

av Carita Pettersson 

29/06/2021

IMG_8660.jpg

Carita Pettersson och studerandena vid Helsingfors Universitets social- och kommunalhögskola följer Ingrid Svanfeldts instruktioner om rollspelet. Bild Charlotte Estman-Wennström

Kort utvärdering enligt sk participatorisk modell av ett pilotprojekt med ett rollspel skapat av Ingrid Svanfeldt i samarbete med Charlotte Estman-Wennström.

Rollspelet utprovades 27/6/2021 på Hanaholmen i Esbo av sex studerande vid Helsingfors Universitets social- och kommunalhögskola, en majoritet av dem journaliststuderande. Speldagen föregicks av en tre dagar lång kurs och ett webbinarium om situationen för journalister i Belarus. 

 

Rollspelet bygger på händelser i Belarus efter de omfattande protester som utbröt i landet efter presidentvalet i augusti 2020.

 

 

I rollspelet spelar deltagarna upp dramatiska moment och förlopp i två belarusiska journalisters vardag i anslutning till journalisternas yrkesutövning. Spelet följer ett på förhand utstakat schema som deltagarna läste in sig på inför uppgiften.

 

 

Utvärderingen bygger på feedback från deltagare och moderator, samt två iakttagares observationer, inklusive undertecknad.

 

Sammanlagt fyra spel iscensattes under dagen i två omgångar. Iscensättningen föregicks av utdelning av roller mellan deltagarna och diskussion om upplägget. 

 

 

Efter iscensättningarna stod pilotprojektet i direkt zoom-kontakt med de två journalister vilkas liv spelet bygger på. 

 

Rollspelet bedömdes som mycket lyckat av samtliga deltagare och observatörer. Moderatorn, som var spelets skapare, var självkritisk till vissa moment hen tyckte ha kunde ha utarbetats utförligare till pappers. 

Deltagare och observatörer framhöll följande: 

 

 

 • Spelet var inte för låst, utan gav utrymme för eftertanke och improvisation

 • Kul och minnesvärt, mindre PK än förväntat, vi kunde skratta mitt i allvaret

 • ​Kulturskillnaderna kändes, det svenska språket är inte auktoritärt

 • ​Självironin var befriande, det var givande att sätta sig in i andra människors situation

 • ​Självreflekterande

 • ​Vi fick det rätt på så många punkter, insåg det efter direktkontakten med belarusierna efteråt 

 • ​Kändes genuint

 • ​Lagom mycket tid för förberedelser 

 • ​Bra upplägg 

 • ​Det andra spelet var bäst

 • ​En kursdag behövs för fakta

 • ​Man kunde känna på sig att det gått till så här i verkligheten, en absurd situation 

 • ​Fint med improvisation, gällde att uttolka situationen 

 • ​Lagom stor grupp

 • ​Värdefullt med kontakten till de verkliga personerna strax efter iscensättningen

 • ​Viktigt att kunna notera nyanserna, i mänskliga relationer, inte alltid så svartvitt

 • ​Detaljerna blev viktiga för uttolkningen av helheten​

 

Carita Pettersson,

Ekenäs, 29 maj 2021

 

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt 

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page