top of page
Shschyrakova_Merkis.jpg

Rollspelet

​Yttrandefrihetens hjältar är ett rollspel som utvecklats för att ge deltagarna en möjlighet att uppleva diktaturens Belarus ur journalistens synvinkel. Spelet baserar sig på verkliga händelser ur oberoende journalisters och aktivisters liv i Belarus efter presidentvalet i augusti 2020.

 

Yttrandefrihetens hjältar är ett utbildningspaket där det finns material för olika rollspel där man kan spela en journalist eller aktivist från Belarus och uppleva verkliga händelser ur en dag i deras liv.

 

I rollspelet kan delta minst 3 personer plus en spelledare (lärare), men gärna fler. Ett bra antal spelare kunde vara 5-8 pers och gärna kan man också ha åskådare. Man kan också sätta upp fler spel, om man är en större grupp.

 

Speltiden i ett av rollspelen kan ta 10-20 minuter och då spelar man upp en scen ur journalisten/ aktivistens liv. Dessa scener har hänt på riktigt och efter att man har spelat sin egen improvisation har man möjlighet att kontakta journalisten/ aktivisten online på riktigt. OBS! Från 2023 framåt endast personer i exil.

 

För spelet behövs ett större rum eller så kan man spela utomhus. För de olika rollspelen finns listor på vilka föremål som kunde vara bra att ha.

 

På vår webbplats finns information om huvudkaraktärerna och deltagarna väljer spel enligt huvudkaraktär. Innan spelet ska alla deltagare ha möjlighet att läsa om Belarus och situationen där. Det finns information och länkar att tillgå.

 

I mån av möjlighet skall deltagarna också ta del av material om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter innan man spelar spelet. När man sedan har valt huvudkaraktär och spel väljer alla sina roller enligt det som finns i det spelet. Vid behov kan man hitta på egna roller som passar till situationen.

 

Spelledaren delar sedan ut material till de olika rollerna och eventuella fysiska föremål. Alla får tid att förbereda sig för rollspelet. Åskådarna, eller spelets deltagare och spelledaren tillsammans förbereder också spelplanen enligt behov och gör upp en plan för var alla ska röra sig, hur mycket tid man ungefär har för olika delar och var man börjar och var man slutar.

 

Vissa spel ska kanske ha en plats som fungerar som fängelse, vissa en rättssal/ fältdomstol, vissa en plats var folk demonstrerar och många spel har journalistens/ aktivistens hem eller någon annans hem som en plats i spelet. Använd er egen fantasi för att bygga upp platserna eller lita på att åskådarna och spelarna kan fantisera hur platsen ser ut.

En spelledare (t.ex lärare) ger tid åt spelarna att förbereda sig och till att läsa vad som ska hända och leder sedan spelet genom de viktigaste delarna i handlingen, men ger ändå spelarna möjlighet att improvisera.

 

Om allt går väl kan spelledarens roll främst vara att hålla koll på klockan. Spelledaren måste ändå meddela när spelet måste flytta sig till nästa plats eller när tiden just tar slut om improvisationen inte spontant löper enligt passlig tidtabell och enligt den angivna spelintrigen. Om tidtabellen inte är så stram kan tiden för skådespelen också variera beroende på hur intressant improvisationen blir.

Vi utgår från den ursprungliga 
9-stegs modellen gjord av
© Jari Lavonen, Veijo Meisalo et al

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt 

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
bottom of page