top of page
Diskussionsfrågor
till Larissa spel 1 och spel 2
 1. Fundera och ta reda på mer om Mänskliga rättigheter och myndigheters och polisens roll och uppgift!
   

 2. Varför kommer polisen just till Larissas hem i spel 1? Varför i spel 2?
   

 3. I vilka situationer skulle polisen komma hem till dig i Finland? När är det okej? När är det inte? Vad är polisens roll i vårt land?

   

 4. Har polisen sökt igenom finländska journalisters hem/beslagtagit deras utrustning under de senaste åren? Varför?När?
   

 5. Varför är Larissa ågestfull i spel 1? Varför stressad och ångestfylld i spel 2?
   

 6. Skulle Larissa vara ångestfull om hon jobbade med samma saker i Finland?
  Varför? Varför inte?

   

 7. Varför är sonen oroad för sin telefon i spel 1?
   

 8. Är det ett problem att polisen Victor och journalisten Larissa är vänner under fritiden?
   

 9. Vad är problemet med att journalisters anhöriga och vänner påverkas av journalisternas arbete i allmänhet och i Belarus?
   

 10. På vilket sätt kan finländska journalisters anhöriga och vänner påverkas av att den anhöriga eller en vän är journalist?
   

 11. Hur skulle du argumentera med dina anhöriga/vänner om du jobbade med något som inte de skulle vilja att du skulle fortsätta jobba med? En hurudan situation skulle det kunna vara? Är det en omöjlig tanke i dagens Finland? Varför? Varför inte?
   

 12. Vilka artiklar i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter bryts i de rollspel som ni just spelade?
   

 13. Varför är det viktigt med mänskliga rättigheter?
   

 14. Finns det gånger då man inte kan följa FN:s mänskliga rättigheter?
   

 15. Är alla mänskliga rättigheter lika viktiga?
   

 16. Vilka är viktigast? Varför?
   

 17. Vem jobbar för människorättsfrågor i Finland?
   

 18. Vilken roll har den europeiska människorättsdomstolen?
   

 19. I vilka länder ifrågasätter myndigheterna mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen? Varför?
   

 20. Vem har skrivit deklarationen för mänskliga rättigheter? Varför?
   

 21. Är FN:s mänskliga rättigheter på något sätt kulturellt färgade?
   

 22. Kan man bestraffas om man bryter mot de mänskliga rättigheterna? Hur i så fall? Hur går det till i Finland?

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt eller Charlotte Estman-Wennström

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page